Hos Motivu går vi på banen for et samfund i balance. Vi lever af at hjælpe idrætsforeninger over hele landet med at få flere medlemmer, især blandt børn og unge. Når Danmarks yngste borgere dyrker sport sammen i en lokal forening, er det nemlig sundt; for helbred, det sociale liv, talentudvikling og lighed i vores fremtidige samfund.

Derfor virker det også selvfølgeligt, at alle børn skal ind i foreningslivet og have lov til at dyrke præcis deres idræt. Den idræt, som gør dem glade, og som de kan dyrke på deres eget niveau.

Men desværre er det ikke lige så selvfølgeligt at alle fædre og mødre kan betale et månedligt kontingent for deres barn.

Hjælp børnene ind i foreningslivet

Særligt svært er det for de forældre, som er enlige lavtlønnede forsørgere, har anden etnisk baggrund end dansk, ikke har et job og/eller har sociale problemer at slås med.

I de tilfælde er det godt, der findes projekter som BROEN, hvis eneste formål er at hjælpe børn af disse forældre ind i foreningslivet. Et liv , som de ellers ville være helt afskårede fra at deltage i.

Hovedparten (80 pct.) af de BROEN-støttede børn og unge går kun til den aktivitet, de får støtte til fra BROEN. (…) støtten har afgørende betydning for overhovedet at kunne deltage i fritidsaktiviteter i hverdagslivet (…)

Maja Pilgaard/Marianne Kjær, “Idræt for social udsatte. Et blik på udøverne”, Idrættens Analyseinstitut, juni 2018.

BROEN er ikke eneste tilbud, når pengene mangler

Hvert år bliver omkring 5.000 børn hjulpet i BROENS lokalafdelinger via kontakt til deres lærer, pædagog eller andre voksne, som kender til børnenes behov. Og spørger man børnene selv, er de allergladest for at kunne gå til den samme sport som deres venner.

Foruden muligheden for at kunne gå til en fritidsaktivitet har det betydning for børnene og de unge, at de kan gå til det samme, som deres venner, hvilket 58 % svarer.

Maja Pilgaard/Marianne Kjær, “Idræt for social udsatte. Et blik på udøverne”, Idrættens Analyseinstitut, juni 2018.

BROEN er ikke det eneste tilbud af sin art. Mange kommuner har også et såkaldt Fritidspas. Passet bliver brugt på mange forskellige måder fra kommune til kommune, men fælles for dem er, at passet kan søges for en sæson som overgangsordning, indtil , forældrene selv kan betale.

Fritidspasset har 2 overordnede formål:

  • at hjælpe med betaling til kontingent
  • at vejlede til at vælge den rigtige idræt

Læs hvordan Randers Kommune samarbejdet med Randers Gymnastiske Forening om at bruge Fritidspas.

Foreningsliv for alle – også flygtningebørn

Endelig har Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) en pulje, hvor foreningerne kan søge støtte til deres medlemmer under 25 år og til voksne flygtninge og asylansøgere, som netop er kommet til Danmark.

Den hedder DGI – foreningsliv for alle

Forældre til (uledsagede) flygtningebørn kan også hente hjælp i Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje. Støtten skal indløses senest efter 3 måneder, så det er bare med at få lavet en aftale med den lokale idrætsforening 🙂

Se hvordan du søger tilskud på Motivus hjemmeside

Så frem med bold, badeshorts eller dansesko. Sjove oplevelser og gode venner venter. Også på de børn, som ellers bliver udelukket af fællesskabet på mange andre områder.

Læs alt om de forskellige tilskudsordninger på Motivus hjemmeside.