Danske forældre er gode til at få deres børn meldt ind i en idrætsforening. Det er positivt, at de gerne vil give børnene en aktiv start på livet, som styrker både motorik og sociale relationer og færdigheder.

Desværre har forældrene også en tendens til at vælge de samme sportsgrene, som alle de andre; fodbold, gymnastik og svømning.

Men det giver samtidig et godt grundlag for rekruttering af nye børn til idrætsforeningen for de af jer, der ikke dyrker disse klassiske sportsgrene. Og som i al anden sport kan I med fordel starte tidligt – gå målrettet efter de 2-årige tumlinger, når jeres idrætsforening skal vokse med flere medlemmer.

Beregn værdien for et nyt medlem i din idrætsforening.

Over halvdelen af de storkøbenhavnske forældre møder en kø, når de vil melde deres barn ind i en idrætsforening.

DGI Storkøbenhavn

I 2018 undersøgte DGI Storkøbenhavn forholdene for idrætsforeningerne i de 11 storkøbenhavnske kommuner, og her svarede 55,5 % af 1.200 adspurgte forældre, at de havde oplevet, at deres barn står/har stået på venteliste til en af kommunens idrætsforeninger. Hvis børnene vil dyrke gymnastik, fodbold eller svømning er køerne ekstra lange, og de risikerer at skulle vente helt til næste sæsonstart.

Hjælp børnene i køen

Samtidig venter de fleste af foreningerne med at rekruttere til barnet har “den rigtige” alder til at forstå sporten – fra 4 år og opefter.

Her kan I stå klar med et alternativ for de helt små børn mellem 1 og 3 år. Børn der er så små, at det handler mere om leg end sport, kan nemlig sagtens rykkes væk fra fodbolden. For de færreste forældre ønsker at udvikle en elitefodboldspiller. De fleste vil bare gerne se en fornuftig motorisk og social udvikling hos deres barn.

Hvis I kan levere det som en god oplevelse til børnene (og deres forældre), får I opbygget en loyalitet til foreningen. Loyalitet, der får børnene til at blive hængene til træning på jeres hold, når de er gamle nok til at håndtere ketcheren eller karatebæltet.

68,5 % af forældrene savner andre idrætstilbud.

DGI Storkøbenhavn

Det kan jeres sport godt levere. Især når 68,5 % af de storkøbenhavnske forældrene i køen svarer, at de også savner andre eller flere idrætstilbud målrettet deres børn.

Storkøbenhavn er selvfølgelig tæt befolket. Derfor vil køerne også være længere her. Men de eksisterer også uden for hovedstadsområdet.

Risiko for fodboldflaskehals over hele landet.

Danmarks Idræts-Forbund opgjorde i 2018, hvor mange medlemmer de 10 mest populære sportgrene har. Ikke overraskende ligger fodbold, gymnastik og svømning i top 3.

Hele 329.922 medlemmer sparker til fodbolden i alle landets foreninger. Det er mere end 3 gange så mange som i håndboldklubberne, der med 104.609 medlemmer på landsplan lægger sig i midten af listen. Og der er endnu længere ned til listens 10. plads, hvor blot 39.684 medlemmer dyrker atletik.

I Danmarks 10 mest populære sportsgrene er der næsten 10 gange så mange der dyrker fodbold som atletik.

Tal fra Danmarks Idrætsforbund, 2018

Der er altså risiko for fodboldflaskehals over det meste af landet. Især de steder, som ikke kan stille med en hær af (frivillige) trænere, mange baner og rummelige omklædningsfaciliteter.

Her skal I skynde jer at tilbyde noget andet fra jeres forening.

Sådan får I 2-årige børn som (kommende) medlemmer:

  • Lad foreningens forældre tage deres 1-3-årige børn med til træning.
  • Giv dem et godt og billigt tilbud, fx. 400,- pr. barn for en hel sæson. Det handler ikke om, at I skal tjene penge, men få nye medlemmer.
  • Den ansvarlige træner skal ikke udvikle nye sportstalenter. Han eller hun skal “bare” kunne lege med børnene i en time eller to om ugen.
  • Sørg for at indrette aktiviteterne på børnenes præmisser. De skal ikke ikke dyrke sporten. De skal trille med en bold, rulle rundt på en madras eller bruge foreningens udstyr på andre ufarlige måder.
  • Sørg for at lave en aktiv forældregruppe, som kender hinanden. Bed dem om at tage et nyt barn + forælder med fra vuggestuen eller legegruppen.

👉 LINK: Opret din idrætsforening gratis hos Motivu og lad os skaffe flere medlemmer til jer.