Ildsjælene bor, lever og arbejder i de danske idrætsforeninger. Mange mennesker lægger mange frivillige timer til både bestyrelsesmøder, turneringslogistik og markedsføring ud over deres ugentlige træning. Samtidig med at de passer både fuldtidsarbejde og familie.

Det er med andre ord lysten, der driver værket. Lysten til til at dyrke den højtelskede sport og give den videre til nye udøvere. Og den lyst dør, hvis den administrative byrde bliver for stor.

Administration er ikke en sport. I en idrætsforening skal du dyrke sport – ikke administration.

Første skridt er en gratis prøvetime.

Når sporten skal gives videre, bør det derfor først og fremmest handle om … sporten. Men for mange idrætsforeninger med begrænsede ressourcer, er det desværre nemmere sagt end gjort.

Dyrk sport - ikke administration, træning i Kaizen Karate Do, Kolding, Motivu rekrutterer medlemmer til idrætsforeninger
Foto: Henrik Katborg / Kaizen Karate Do, Kolding

Det første skridt mod nye udøvere af sporten går ofte gennem en gratis prøvetime i idrætsforeningen. Det er ganske fint. Derfor har Motivu opfundet et gratis værktøj, som idrætsforeningerne kan bruge til at lade potentielle medlemmer tilmelde sig prøvetræningen digitalt. Vores ambition er at skaffe 35.000 nye medlemmer til idrætsforeningerne i 2020.

Dygtige sportsfolk giver betalende medlemmer.

Men hvis foreningen skal blive ved med at eksistere, er det nødvendigt, at deltagerne ved den gratis prøvetime bliver vekslet til nye betalende medlemmer. Og her bliver lyst, ildsjæle og dygtighed i sporten altafgørende. En af vores kunder siger direkte, at en god introduktion til sporten gør hele forskellen:

Vi ved, at hvis der står nogle dygtige voksne og tager imod de nye medlemmer, så kommer de også igen. Så sørg for at prioritere uddannelse af jeres instruktører.

Jacob Kramer, udviklingschef og formand for TeamGym, Svendborg Gymnastikforening.

“Har jeg det rigtige udstyr? Er der rabat til søskende?”

Det er her, det begynder at knibe for mange af idrætsforeningerne. Ikke fordi de mangler dygtige instruktører. Eller ikke har lyst til at uddanne dem, tværtimod. Men fordi den første prøvetime alt for ofte drukner i praktiske spørgsmål og administrative formaliteter – og så bliver der ikke meget tid til overs til selve sporten.

“Har jeg nu det rigtige tøj?”. “Hvilket udstyr skal jeg købe?” “Kan jeg låne noget udstyr i foreningen?” “Giver I rabat til søskende?”, vil spørgsmålene typisk lyde fra potentielle medlemmer (eller deres forældre) til den instruktør, de møder, når de tropper op til den første time, fulde af forventning.

Nu er jeres dygtige instruktør forvandlet til en sekretær.

Hvor mange læser hjemmesiden – FØR prøvetimen?

Den gode instruktør svarer selvfølgelig beredvilligt på det hele. Samtidig med at han eller hun sørger for at notere alles fulde navn og personlige oplysninger til registrering hos kassereren ved en evt. indmeldelse efter timen. Og selvfølgelig også lige oplyser om indmeldelsesprocedurer/-gebyrer, pris, tidspunkter for træning mm., …

Det hele står ganske vist på foreningens (opdaterede!) hjemmeside. På en god dag har alle de interesserede medlemmer læst på lektien, før de møder op til prøvetimen. Men oftest har de ikke gjort det.

Brug tiden på at være en god ambassadør for sporten – og kun det.

Her er det godt, at der findes nemme digitale løsninger. Løsninger som tager sig af alle de administrative udfordringer og praktiske spørgsmål.

Det giver instruktøren fri til at koncentere sig om at give sporten videre på et niveau, som frister de potentielle medlemmer til at komme tilbage efter mere i næste uge. Uden at tiden løber ud med lavpraktisk administration.

Foto: Kate Schwensen / Rødovre Badminton Club

I Motivu bruger vi digitale løsninger til at formidle den første prøvetime til jeres potentielle medlemmer. Men vi registrerer også data på de tilmeldte, følger op og giver dem al nødvendig info om jeres træning på forhånd.

I kan derfor trygt lade jeres dygtige instruktører bruge deres tid og kræfter på at være gode ambassadører for sporten. Og kun det. For administration har aldrig været en sport – så lad andre bekymre sig om den.

Motivus digitale værktøjer til medlemsrekruttering er støttet af DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger).