Digitale løsninger baner vejen til nye medlemmer

I starten af 2020 stod KSG Idræts & Gymnastikafdeling (KSG Gym) overfor en udfordring. De ville gerne have flere medlemmer til deres hold. Særligt havde de haft problemer med at rekruttere nye medlemmere til holdet  “Bodytoning til kvinder” samt “Motion på stepbænk for kvinder.”

KSG Idræt er ikke nogen ‘ny’ forening. De har været til stede på Frederiksberg og i København siden 1902. KSG er altså en klub med et fornemt renomme i lokalområdet. Til trods for dette oplever de desværre, som så mange andre foreninger i Danmark, at medlemmerne sjældent kommer af sig selv. 

Vi fik jo Motivu igennem Frederiksberg Kommune og jeg oplevede meget hurtigt, at der var god hjælp at hente fra Motivu

Bente Biering-Sørensen, KSG Gym

Medlemssituationen var naturligvis noget KSG Gym gerne så ændret. Før i tiden var der forsøgt at rekruttere medlemmer via traditionelle kanaler, primært gennem mund-til-mund metoden. De har også samarbejde med blandt andet “Spring for livet” og Frederiksbergs Sundhedshus. Selvom der kom deltagere fra Frederiksbergs Sundhedshus kunne de ikke følge med i træningen. Deres samarbejde med “Spring for Livet” gav heller ikke den store rekruttering af nye medlemmer, det var på trods af, at KSG Gym fik designet flyers, som de delte ud til interesserede og generelt prøvede at skabe opmærksomhed omkring deres forening. 

Da jeg selv kom ind i gymnastikafdelingen, var det gennem en annonce i avisen – Frederiksberg Avis. Men jeg tror kun, at de fik mig som nyt medlem, så det var jo en dyr måde at få et enkelt medlem på” – Bente Biering-Sørensen, Formand, KSG Gym.

Gik fra offline til online

Efter flere års udfordringer med at rekruttere medlemmer til specifikke hold, besluttede KSG Gym sig for at gå nye veje. De fik gennem en aftale indgået mellem Frederiksberg Kommune og Motivu mulighed for at bruge Motivu både som platform og værktøj, men også for at få hjælp til aktiv medlemsrekruttering ved hjælp af digitale annoncer.

“Det er jo fantastisk, at brugen af Motivu resulterede i flere medlemmer til de hold, som manglede deltagere”

Bente Biering-Sørensen, KSG Gym

Efter at KSG Gym besluttede sig for at gøre brug af Motivu, blev de med det samme gjort digitale. Dette bestod først og fremmest i at lave en Facebook side, så de kunne interagere digitalt med potentielle medlemmer og få en digital tilstedeværelse i lokalmiljøet. Dernæst fik KSG oprettet deres træninger og hold inde på Motivus platform, så interesserede nemt kunne tilmelde sig en gratis prøvetræning hos KSG Gym.

“Det har været fint at bruge Motivu’s platform – Selvom det krævede lidt tid foran computeren, men vi fik også god hjælp, meget god hjælp – så hvis der var et problem kunne vi hurtigt snakke med Motivu om det og få det løst, det var rigtig godt.” – Bente Biering-Sørensen, Formand, KSG Gym

Efter at KSG Gym blev gjort digitale og kom på god fod med Motivu’s platform, var det tid til at annoncere foreningens hold og prøvetræninger. Denne del blev faciliteret af Motivu og her skulle KSG ikke aktivt gøre noget.

Igennem en velplanlagt markedsføringsstrategi, samt annoncer på de sociale medier, blandt andet Facebook og Instagram, kunne vi hos Motivu ramme det helt rigtige publikum til KSG Gyms hold. Det vil altså sige, at lokalområdet endelig kunne møde dem digitalt og dermed blive gjort effektivt opmærksomme på muligheden for at deltage i gratis prøvetræninger i en forening med hyggelige og nærværende rammer. 

Efter skift til digitale løsninger og Motivu’s markedsføring og annonceringen af foreningen gav det pote. KSG Gym fik et hav af tilmeldinger til deres prøvetræninger og det resulterede i flere medlemmer, der fik en god oplevelse og som havde lyst til at fortsætte.

Samtidig kunne KSG Gym altid sikre sig, at eventuelle nye deltagere kunne få en god og unik oplevelse, da Motivu altid sender besked til trænerne for diverse hold direkte, hvis der kommer nye deltagere til prøvetræning. Det sikrer, at trænere kan give ekstra opmærksomhed til nye deltagere og sikre sig, at de får en enestående oplevelse til deres første prøvetræning.

“Da vi først tilmeldte os Motivu, var tanken at det jo var værd at prøve… Vi var jo ikke på Facebook eller noget, så det var først og fremmest værd at gøre opmærksomme på os selv den vej igennem. Vi fik det jo også igennem Frederiksberg Kommune og jeg oplevede meget hurtigt at der var god hjælp at hente fra Motivu… og så var det jo fantastisk, at det resulterede i flere medlemmer til de af vores hold, som manglede deltagere” – Bente Biering-Sørensen, Formand, KSG Gym

Er du eller din forening interesseret i Motivu og vores medlemsrekruttering? Så læs mere på https://motivu.dk/club eller kontakt Direktør, Morten Nørsten på morten@motivu.dk