At fastholde og tiltrække medlemmer til din idrætsforening er afgørende. Men hvordan gør du det på en effektiv måde, der også minimerer administrationen? Svaret ligger i at integrere en digital tilmeldingsproces på din hjemmeside.